Đêm Nhớ Về Sài Gòn
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sáng tác - Ca sĩ Khánh Ly trình bầy