Diễm Tình
        Sáng tác: Hoàng Thi Thơ - Trình bầy: Don Hồ

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới
cho anh mối tình ngọt như con suối
ngon như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Rồi anh hết buồn từ khi em tới
cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm
xinh như dáng hồng êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng
Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi...
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,
vua Phù Sai trên Cô Tô Đài
yêu nàng Tây Thi ...

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới
khi anh biết rằng tình em mang tới
không chi sánh bằng không chi đẹp bằng ...
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang


Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng
Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi...
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,
vua Phù Sai trên Cô Tô Đài
yêu nàng Tây Thi ...

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới
khi anh biết rằng tình em mang tới
không chi sánh bằng không chi đẹp bằng ...
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang