Diễm Xưa
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác - Ca sĩ Phương Thanh trình bầy