Dòng Sông Không Trở Lại
::: Phú Quang sáng tác - Quang Lý trình bầy :::

Có những dòng sông không trở lại bao giờ
dạt dào theo từng con sóng
Có những chiều chếnh chóang tình yêu thở qua kẽ tay
Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
Anh vẫn chờ những điều chưa tới
Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
một dòng sông chảy ngược vào anh