Dừng Bước Giang Hồ
Sáng tác: Hoàng Long  - Trình diễn: Hồng Ngọc