Hoa Xuân
Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác - Ca sĩ Hà Thanh trình bầy