Liên Khúc Không Biên Giới
Ca sĩ Khánh Ly & Lệ Thu & Như Quỳnh & Thế Sơn trình bầy