LK Khi Người Yêu Tôi Khóc & Bảy Ngày Đợi Mong
(DVD "Nhật Trường Giã Từ Sân Khấu")
Tác giả trình bày