Lời Đầu Năm Cho Con
Nhạc sĩ Nguyên Thảo sáng tác - Ca sĩ Trường Vũ trình bầy