Mầu Kỷ Niệm
Nhạc Phạm Đình Chương, thơ Nguyên Sa - Ca sĩ Thái Hiền trình bầy