Mười Thương
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác - Ca sĩ Hương Lan trình bầy