Ngày Xưa Hoàng Thị
 Nhạc: Phạm Duy - Thơ: Phạm Thiên Thư - Ca sĩ Đoan Trang trình bầy