Cao Cung Lên
Nguyễn Khắc Xuyến & Hoài Đức sáng tác
Ca sĩ Mỹ Huyền trình bầy