Chúa Không Lầm
Ca Sĩ: Elvis Phương1. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con dù lời Ngài con không giữ trọn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi

ĐK. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối. Thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể nặng nề là con luôn mê mãi trần thế.

3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán.

4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên dù răng đời con bao thấp hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.

5. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu dù đường tình con oan trái nhiều. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.