Con Chỉ Là Tạo Vật
Nhạc sĩ: Phanxicô    Ca sĩ: Hoàng Oanh

1. Lạy Chúa con chỉ là tạo vật.  Chúa thật í a sang giầu, có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa, thái sơn cũng mọn hèn.  Giòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu.  Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến Ngài.
ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu có chi đâu.  Ôi con người ngàn năm mấy thưở có chi đâu.  Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình gánh tội tình.  Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.

2. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời, sẽ làm lòng con úa phai sẽ làm lòng con úa phai.  Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi.  Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.

3. Tình Chúa, trao máu hồng tử nạn, chưa cạn suối ơn an hoà, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua.  Tình Chúa ngời sáng ví dư khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đốí, biết tìm chi dâng tiến Ngài.