Con có một tổ quốc
ÐHY Nguyễn Văn Thuận
Trinh Bày : Khánh Ly


Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam cầu nguyện.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông vang long,
Việt Nam khải hoàn.
Tiếng chuông thánh thót,
Việt Nam hy vọng.
Con có một Tổ Quốc: Việt Nam,
Quê hương yêu quý ngàn đời,
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang,
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.
Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn.
Núi cao cao, xương chất cao hơn.
Ðất tuy hẹp nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết,
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của dân tộc.
Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam,
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hoá Việt Nam
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con,
Cha mong dòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.