Dâng Đời Hôn Nhân
Ca Sĩ: Lệ Hằng

 

 

 1. Tình nghĩa trao nhau, dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mai sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi, trung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau, thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin, giữ trọn niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay, bàn nến lung linh, thề chung lối tình.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa, thương đến đôi ta, ngày tháng gấm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai, nguyện bước chung vai. Cùng Chúa chung xây, gia đình hôm nay.

2. Lạy Chúa thương con, bền giữ tim con. Lạy Chúa cho con chung lời đoan hứa. Kiếp sống hôm nay, thề hứa chung tay, gìn giữ đắp xây, tình nghĩa lâu dài. Lạy Chúa, tương lai dù có chông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mai sau. Kính Chúa yêu người, đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn.