Dâng Lời Tạ Ơn
LM Duy Thiên sáng tác
Ca sĩ Thùy Dương trình bầy