Đêm Đông
Nhạc Sĩ: Hải Linh
Ca Sĩ: Lệ Hằng


Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời.
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng.
Nghe trên Thiên cung tiếng hát Thiên thần vang lừng.
Ðàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa).
Ðây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi (hãy kíp bước tới).
Ðến xem (nơi hang Bê - lem).
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

1. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần.
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Nơi hang Bê - lem Thiên thần xướng ca.
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần.
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Nơi hang Bê - lem ta quì thiết tha
Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

3. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần.
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Nơi hang Bê - lem mục đồng xúm quanh,
Ca hát vang lừng mến yêu chân thành.

4. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần.
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
Nơi hang Bê - lem chiên lừa thở hơi,
Tan giá đêm đông ấm thân Con Người