Đêm Noel Hạnh Phúc
Nhạc ngoại quốc, lời Việt
Hợp ca