Đêm Thánh Vô Cùng
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca Sĩ: Anh Dũng