Diễm Tinh Ca 3
Nhạc sĩ: LM Thành Tâm
Ca sĩ Như Mai trình bầy