Đi Tìm Chúa
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca Sĩ: Đon Hồ - Kenny Thái - Ý Nhi