Đóa Hồng Dâng Mẹ
Ca Sĩ: Ngọc Huệ

 

 

 

 


1. Đóa hồng thắm tươi tuyệt vời,
Dâng về dâng Mẹ Chúa Trời. Tràn hoa Mân Côi ôi thắm tươi, Lời kinh ca vang vang khắp nơi Cho hồn con say chơi vơi

ĐK. Dâng Mẹ tràn hoa Mân Côi chan hoà. Dâng Mẹ tràn hoa Mân Côi bao trìu mến. Dâng Mẹ hồng thiên ngát hương ôi dịu vời. Dâng Mẹ ngàn lời kinh Ave Maria

2. Ave Maria, Ave Ave Maria, Lời kinh Mân Côi ôi rất thiêng Lòng người cậy trông ôi vững tin, Dâng mẹ đời bao hy sinh