Được Sai Đi
Ca Sĩ: Nhật Huy

 1. Ngài đã sinh xuống gian trần chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà bởi Ngài hết mọi người được hưởng trường.

ĐK. Được Ngài sai đi sai đi khắp nơi. Lòng mang tin vui tin vui đến nơi cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi sai đi khắp nơi. LÒng mang tin vui tin vui đến nơi để các dân được nhận biết Chúa đất trời.

2. Rồi Ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Khóc than sẽ không còn. Bể dâu đã bởi Ngài biến nên trong cuộc đời được đến quê Trời.

3. Vì chúng sinh trên dương trần hiển vinh Ngài toàn thắng trên sự chết. Trở nên cho muôn người bởi tin nơi lời Ngài phúc vinh trên cõi Trời được sống muôn đời.

4. Nào nắm tay ta lên đường bước theo Đấng đã chết nhưng lại sống. Để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng của những người được phúc biết Ngài .