Giọt Lệ Thống Hối
Nhạc Sĩ: Tâm Bảo Ca Sĩ: Ngọc Minh, Hoàng Oanh


ĐK: Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn.
Con hết lòng ăn năn
con sấp mình con xin hết lòng kêu van
xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi
con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

1. Ớ! Linh hồn xấu xa phạm tội nhiều
Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu.
Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều
gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

2. Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng
giúp con xưng chừa tội lỗi chung.
Để con từ nay trung thành đến cùng
trên đường đưa lên trước mặt Chúa.

 

 


Ngọc Minh

Hoàng Oanh