Hồng Ân Thiên Chúa - Amazing Grace
Nhạc John Newton, lời Hoàng Oanh
Ca sĩ  Hoàng Oanh trình bầy