Lắng Nghe Tiếng Chúa
Nhạc Sĩ: Nguyễn Duy
Ca Sĩ: Việt Dũng


1. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên , trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài truyền rao cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe, ngàn đời, và truyền rao chân lý. Xin cho con biết lắng nghe, ngàn đời tình mến không nhạt phai.

3. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên, trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành, ngàn đời lời Chúa đã truyền ban.