La Vang Mẹ Là Niềm Vui
Ca sĩ Thanh Thanh trình bầy