Linh Hồn Tôi
Nhạc Sĩ: Kim Long
Ca Sĩ: Thanh Trúc

 

 


ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa tung hô Chúa í a. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc Tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá Vì vậy đến muôn đời: Sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc. Sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn muôn đời

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng. Danh Ngài là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia. Hằng bảo bọc những ai kính sợ Người

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Ngài triệt hạ khỏi toà cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường. 3. Lũ giầu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy ơn phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Israel cùng tổ phục Abram với miêu duệ.