Lời Mẹ Nhắn
Ca sĩ Hoàng Oanh trình bầy

  Tiểu Khúc 1
   Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi.
   Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.
   Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi,
   hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."
  Ðiệp Khúc:
   Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi!
   Con vâng nghe Mẹ rồi.
   Sớm chiều từ nay thống thối.
   Mẹ Maria ơi!
   Xin Mẹ đoái thương nhận lời,
   cho Nước Việt xinh tươi,
   đức tin sáng ngời.
  Tiểu Khúc 2:
   Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.
   Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới.
   Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời.
   Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.Xin nhấn chuột vô nút Play để nghe nhạc!