Merry Merry Christmas
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca sĩ Trish Thùy Trang trình bầy