Niềm Xác Tín Của Con
Nhạc Sĩ: Lm Nguyễn Văn Tuyên
Ca Sĩ: Lệ Hằng
 


1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ĐK. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi vững bước trung trinh nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngất say.