Sống Cho Người yêu
Nhạc sĩ: LM Thành Tâm
Ca Sĩ: Thu Hằng & Nhật Huy1. Từ  ngàn xưa Chúa thương con người, Ngài cho sống có đôi. Đời đâu chỉ sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai. Ngài đã chết hiến thân hôm nào vì Ngài mong anh hãy sống. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay. Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

ĐK: Chúa sẽ chúc phúc xuống cho hai người
Được luôt tha thiết yêu nhau. Trong gian truân hay lúc anh vui cười lòng vẫn trung tín yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư đầy tình anh kiên vững không phai.
Hãy sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

2. Rồi hôm nao Chúa thương nhân trần, Người ban cho Chúa Con. Vì yêu thương thế nhân bạc tình Ngài hy sinh tấm thân. Để chiều nay trước tôn nhan Ngài
Ngài ban ơn cho đôi lứa. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay. Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

3.Cuộc tình ta phải đâu một ngày một ngày nao đó thôi
Kể từ nay sánh vai chung đường ngàn năm ta có nhau
Rồi thời gian bước trôi qua cầu. Nguyện lòng anh không đổi thay. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay. Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời.