Thánh Ca Vào Đời
Ca sĩ Lâm Nhật Tiến & Vina & NiNi trình bầy