Thánh Tâm Chúa Yêu Con
Ca Sĩ: Elvis Phương


1. Xin trái tim Chúa yêu con, ho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con, khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha dẫu tình đời quá xót xa Xin yêu bằng trái tim Ngài biết thứ tha sống hao mòn

ĐK. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, húa kêu mời nhận ơn cứu rỗi Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chết treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi

2. Xin thánh tâm Chúa bên con tay trong tay Ngài dẫn lối. Xin thánh tân Chúa bên con Chúa đi ước mơ trần gian. Gục đầu vào thánh tâm Cha nương nhờ tình Chúa thứ tha. Xin yêu bằng thánh tâm Ngài mãi trinh nguyên chẳng tội đời

3. Dâng thánh tâm Chúa tim con, khô khang bội bạc chai đá. Dâng thánh tâm Chúa tim con vô ơn sống không tình Cha. Tìm về lòng Chúa xót thương rửa sạch tội lỗi vấn vương. Tim con như trái tim Ngài Chúa con ơi đón con về