Tiếng Hát Thiên Thần
Nhạc ngọai quốc, lời Việt
Ca sĩ Hồng Nhung trình bầy

 

Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần
Chung nhau đàm ca thánh thoát hỉ hoan.
Trên thiên cung vẳng xuống cõi dương trần
ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang.

Glo ... ri-a in excel .. sis De ... o! De ... o!

Đem tin vui Con Chúa đã ra đời
Sinh nơi lều tranh nên Đấng cứa dân.
Cho nhân gian cảm mến báo ơn Người,
Chung nhau hòa âm những khúc ái ân.

Glo ... ri-a in excel .. sis De ... o! De ... o!

Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa,
Ôi thân hài nhi giá rét khổ thay.
Đây Vua ta quản xuất cõi sơn hà,
Mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.

Glo ... ri-a in excel .. sis De ... o! De ... o!

Đưa tay ra để tỏ cho muôn người,
bao nhiêu tình thương đối với thế gian.
Sao ta chưa kíp đến lễ dâng Người,
dâng tâm hồn ta tiếng hát hỉ hoan.

Glo ... ri-a in excel .. sis De ... o! De ... o!