Tình Chúa Cao Vời
Nhạc Sĩ: LM Duy Thiên
Ca Sĩ: Phương ThảoĐK. Tình Yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi

1. Ôi! Tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời Người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non Từ khi chưa có trời cao, chưa có ngàn trăng với vì sao Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ

2. Ôi! Vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình Gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy Dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con  Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn

3. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn  Để nên tông đồ của Cha, và nên nhân chứng của cha Truyền rao chân lý của Cha reo rắc lời cha khắp gần xa
Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho Tình Yêu