Đêm Đông Giáng Sinh
Ca sĩ Ngọc Huệ và Thúy Vi trình bầy