Quê Mẹ
Nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác - Ca sĩ Thùy Trang trình bầy