Tiếng Sáo Thiên Thai
Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác - Ca sĩ Khánh Hà & Lưu Bích & Thúy Anh trình bầy