Tôi Thương
Nhạc sĩ Phan Văn Hưng sáng tác và trình bầy