Trái Tim Ngục Tù
Nhạc sĩ Đức Huy sáng tác - Ca sĩ Ngọc Lan trình bầy