Tuyết Trắng
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác - Ca sĩ Sĩ Phú & Phillip Huy trình bầy