Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Nhạc sĩ Đức Huy sáng tác - Ca sĩ Ngọc Lan trình bầy