Việt Nam Minh Châu Trời Đông
Nhạc và lời: Hùng Lân
Trình bày: Đoàn Thanh Niên Phật Tử chùa Việt Nam Toronto