Vùng Trời Kỷ Niệm (Hài Kịch)
Vân Sơn và Hoài Tâm trình bầy