Xuân Họp Mặt
Ca sĩ Jacqueline Thùy Trâm & Dạ Nhật Yến & Trish Thùy Trang trình bầy