Những dòng chữ nghiêng mầu xanh là ghi chú của Trực.  Sau đây là đọan mà Trực copy từ phpMyChat, bạn LC Minh vô nhưng chả có ai ở trong phòng chat và để lại notes.

07:05:26 [minhle] Tôi hỏi anh Trực: Làm sao đọc offline những gì các bạn đa viết
07:08:25
[minhle] Đôi khi vào mà không cùng giờ, chúng ta có thể viết offline, rồi sau đó ai vào đọc cũng được; ví dụ như tôi đã đọc được mấy dòng của bạn Nhuận
07:09:21
[minhle] Còn Bác Trực vào rồi lại ra, chẳng viết dòng nào
07:10:41
[minhle] Vào không gặp ai ta vẫn cứ viết, để rồi sau đó bạn nào vào có cái gì đó để đọc...
07:11:06
[minhle] Có được không các bạn ?
07:11:37
[minhle] Bây giờ tôi đi ăn cơm....
10:36:46
minhle enters this room
0:37:41
minhle exits from this room

Khoảng hơn nửa ngày Trực vô không thấy ai nhưng thấy notes của bạn LC Minh nên để 2 notes.

15:28:11 truc enters this room
15:31:43
[truc] Xin lỗi hai bạn, Trực lo làm đêm làm ngày cho trang ở VN tốt và đẹp hơn. Trụ sở cũ ở VN Trực chưa thỏa mãn thành thử sắp hòan thành trụ sở mới nữa tốt đẹp hơn và sẽ thống nhất cả ở VN lẫn Mỹ !
15:32:52
[truc] Tối nay tôi sẽ copy những chuyện bên lề ở đây vào mục tin tức hay diễn đàn.
15:33:01
truc exits from this room

Sau khi ra khỏi phòng chat nhưng quên không ghi notes về Walla, nên Trực lại vô lần nữa

15:37:58 truc enters this room
15:39:42
[truc] Bạn LC Minh, tôi không nhận được email của bạn gửi đến từ Walla và cũng không thấy bạn ghi gì ở trong mục Linh Tinh của phpBB Diễn Đàn
15:41:18
[truc] Sau khi bạn ghi ở trên phpBB diễn đàn, bạn nên ghi từng khúc và mỗi khúc click Preview để xem lại và cuối cùng mới click Submit
15:41:25
truc exits from this room

Tất cả ba đoạn chat trên các bạn thấy tên người chat và giờ vô, giờ ra. Hiện tại phpMyChat giữ lại những sự việc trong phòng Chat trong vòng 72 tiếng và sau đó clean up ! CGI Chat không có lợi điểm này. Nếu có thời giờ Trực xem có thể setup cho cả hai để lâu hơn được không ?