Chương Trình Khóa 6 KSCCDC Năm 2005

Các bạn thân mến,

Kể từ ngày chúng mình cùng ngồi học với nhau đến nay cũng ngoài 40 năm rồi. Trong thời gian này có bao nhiêu biến đổi lớn xẩy ra cho cuộc đời của chúng ta. Khóa 6 KSCCĐC của chúng ta ngày ra trường có tất cả 38 người. Đến ngày hôm nay tản mác như sau:
3 bạn đã ra người thiên cổ: Quy, Giới và Út,
3 bạn mất liên lạc: Phú, Thư và Trung,
2 bạn ở Mỹ chưa liên lạc lại được: Phục và Tùng,
10 bạn còn lại ở Việt Nam: Bốn, Đạt, Huấn, LC Minh, Nhân, Phượng, Sơn, Thân, Tiến và Vân,
2 bạn ở Úc: Nguyên và Phước.
Còn lại 18 bạn ở Mỹ liên lạc được: Bảo, Bê, Bình, Các, Chung, Định, HT Đức, QV Đức, HT Minh, Ngoạn, Nhuận, Phát, Sên, Tài, Thạch, Thành, Thọ và Trực.

Trong hai năm 2003 và 2004 các bạn Bảo, Bê, Các, Định, Nhuận, Thạch, Thọ ở Mỹ và các bạn khác ở Úc hay ở Việt Nam đã tổ chức những cuộc họp mặt, làm trang điện tử để liên kết anh em trong khóa 6 KSCCĐC gần nhau và chặt chẽ nhau hơn. Trong năm 2005 theo lời đề nghị của vài bạn, Trực xin đảm nhận nhiệm vụ thủ quỹ và thư ký cho khóa 6 KSCCĐC. Với nhiệm vụ này Trực chỉ hoàn thành được nếu có sự góp sức của các bạn. Trực xin các bạn những điểm sau:
1- Luôn luôn đoàn kết, vất bỏ những xích mích cá nhân như lời cuối email mà bạn Thạch thường viết
2- Tương trợ giúp đỡ nhau tinh thần và vật chất như bạn Thọ nhiều lần hô hào và bạn Nguyên nhắc nhở trong câu ca dao "Lá lành đùm lá rách"
3- Các bạn ở Mỹ nên cố gắng đóng niên liễm đầy đủ. Trực chỉ đề nghị $50 Mỹ kim. Xin các bạn gửi cho Trực theo địa chỉ sau:
    Truc Tran, 10608 Cliff Creek Dr., Austin, TX 78726
Trường hợp bạn nào vì lý do hoàn cảnh không đóng được trong năm 2005, xin email cho Trực biết và xin đóng bù vào năm tới.
4- Trực sẽ báo cáo chi thu hàng tháng cho các bạn
5- Xin các bạn trả lời cho Trực về đề nghị địa điểm họp khóa năm 2005
6- Và điểm quan trọng chót là các bạn bỏ chút thời giờ đọc email và trả lời email cho Trực, cũng như tham gia vào trang Khóa 6 bằng cách cho Trực biết ý kiến của bạn muốn thay đổi hay trình bầy như thế nào cho đúng. Bạn nào tham gia bằng cách viết bài, trình bầy website hay post tài liệu lên website đều được hoan nghênh nhiệt liệt.

Đây là việc chung của khóa, trang nhà của Khóa 6 KSCCĐC không phải trang cá nhân. Nếu các bạn không tích cực tham gia thì dù Trực có cố gắng làm ngày làm đêm cũng chẳng giúp gì được cho nhóm chúng ta.

Trực xin đón nhận ý kiến xây dựng của các bạn và hy vọng nhóm Khóa 6 mỗi năm càng khắng khít với nhau hơn. Nó là một gia đình thứ hai, một tổ ấm cho chung của chúng ta.

Trung Trực
Austin, TX ngày 7 tháng 1 năm 2005